Regulamin do 24.12.2014r

Regulamin ważny do 24.12.2014 roku.

 

I. STRONY TRANSAKCJI

Właścicielem sklepu internetowego MobilnaKraina.pl jest firma Mobilna Kraina Witold Perucki wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Kluczbork pod numerem 8539.

Mobilna Kraina Witold Perucki
ul. Gliwicka 5B
46-203 Ligota Górna
NIP: 751 123 00 41
REGON: 531342360

W dalszej części regulaminu oraz na dokumentach potwierdzających transakcję ww. firma widnieje jako SPRZEDAWCA.

NABYWCĄ w sklepie internetowym MobilnaKraina.pl może być:

 • osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba prawna.

II. ZAMAWIANIE TOWARU

 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej, e-mailem, telefonicznie oraz faxem.
 2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych NABYWCY.
 5. W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane. W takiej sytuacji prosimy o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.
 6. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ. Nie ma możliwości anulowania zamówienia zrealizowanego.
 7. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne z upoważnieniem SPRZEDAWCY do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY.
 8. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne ze zgodą na administrowanie przez firmę MobilnaKraina.pl danymi osobowymi zawartymi w zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883.
 9. Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 10. Potwierdzenie przez pracownika MobilnaKraina.pl przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).
 11. Oferty na sprzęt pochodzący z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika SPRZEDAWCY.

III. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy sprzętu oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
 2. SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności:
  • płatność za pobraniem (gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 1000 zł);
  • płatność on-line kartą kredytową lub za pomocą szybkich płatności w trakcie składania zamówienia. Zamówienia realizowane są po pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta;
  • płatność przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAWCY (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
 3. Z chwilą wpłynięcia należności na konto SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany na adres wskazany przez NABYWCĘ wraz z fakturą VAT.
 4. Podane na stronie sklepu internetowego ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dostępnych w sklepie internetowym towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 6. Klienci mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg określa i publikuje na stronie internetowej SPRZEDAWCA.

IV. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie Internetowym MobilnaKraina.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2-5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilku tygodni), o czym NABYWCA zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ.
 4. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Koszt dostawy (ponosi NABYWCA) określa cennik opublikowany na stronie MobilnaKraina.pl ( http://www.mobilnakraina.pl/pol_m_O-sklepie_Czas-i-koszty-dostawy-151.html).
 6. W przypadku większych zamówień, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.
 7. Odbiór towaru powinien potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.
 8. Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, przy odbiorze czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.
 9. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

V. GWARANCJA i REKLAMACJE

 1. W chwili odbioru towaru NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 2. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić obecnemu przy dostawie kurierowi, oraz skontaktować się z przedstawicielami SPRZEDAWCY. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i sporządzenie protokołu szkody podpisanego następnie przez NABYWCĘ i dostawcę oraz nieodebranie przesyłki. Reklamację składa się za pomocą poczty elektronicznej bok@MobilnaKraina.pl oraz listownie na adres SPRZEDAWCY.
 3. Każdy oferowany przez nas produkt jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję (chyba, ze zaznaczono inaczej). Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do punktu serwisowego producenta.

 

VI. ZWROT

 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia do umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta (wykraczających poza uniwersalną ofertę).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Przedsiębiorstwo dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, liczonych od dnia otrzymania przesyłki od konsumenta.
 5. Zwracany przez Klienta towar prosimy odesłać wraz z rachunkiem i wypełnionym oświadczeniem o zwrocie (zwrot_towaru). Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym MobilnaKraina.pl, NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie przez NABYWCĘ danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody NABYWCY na ich podanie.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie: Polityka prywatności
 3. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego jest SPRZEDAWCA. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni (10 dni) od daty otrzymania zamówionego towaru, pod warunkiem, że towar jest w stanie nie pogorszonym ponad normalny zarząd, czysty i kompletny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie informacje na temat produktów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym MobilnaKraina.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest Sąd Rejonowy w Kluczborku.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel